Behandling av personuppgifter

Tävlingen Brinnovation arrangeras av Brandskyddsföreningen Sverige och pågår från och med den 21 januari till och med den 22 maj 2019. Brandskyddsföreningen Sverige, Box 47244, 100 74 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av lämnade personuppgifter. Brandskyddsföreningens samarbetspartners, Venture Cup Väst, org.nr. 857209-9367, och First To Know Scandinavia AB, org.nr. 556648-3326, kommer som underbiträden att behandla dina personuppgifter på uppdrag av Brandskyddsföreningen för hantering och administrering av tävlingen. Inga personuppgifter behandlas av tredje part för marknadsföringsändamål.
Genom att du deltar i tävlingen godkänner du tävlingsreglerna, samt samtycker till Brandskyddsföreningen Sveriges och dess underbiträdens behandling av dina personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter sker i syfte att administrera och genomföra tävlingen.
Följande personuppgifter kommer att behandlas om dig:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Postadress
  • Födelsedata
  • E-post
  • Mobilnummer
  • Bild
  • Konto nr och personnummer vid eventuell utbetalning av prispengar
Dina personuppgifter behandlas till dess tävlingen avslutats och raderas senast sex (6) månader efter avslutad tävling om du inte dessförinnan meddelat oss att du inte längre önskar delta i tävlingen och återkallar ditt samtycke till Brandskyddsföreningens behandling av dina personuppgifter. Personuppgifterna kommer därefter enbart att behandlas i den mån dessa måste behandlas enligt lag.
Alla pristagare kommer att presenteras med namn och bild på tävlingens webbplats, https://brinnovation.se/. Pristagare kan även komma att presenteras på Brandskyddsföreningens och Brandforsks webbplats samt publiceras i tidskrifter och på sociala medier.
Kontakta gärna Brandskyddsföreningen om du anser att Brandskyddsföreningen behandlar dina uppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill få tillgång till, rätta, invända mot eller radera personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på: personuppgiftsansvarig@brandskyddsforeningen.se

Du kan även kontakta oss på telefon 08-588 47 400 eller skriva brev till:

Brandskyddsföreningen, Box 47244, 100 74 Stockholm.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige och kan också kontaktas om du har frågor eller är missnöjd med vår behandling av personuppgifter https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/.

Nyhetsbrev – Brinnovation

Vid registrering för Nyhetsbrev via formuläret på brinnovation.se är Brinnovations syfte med insamling av din e-postadress att kunna skicka löpande nyhetsbrev till dig. Vi kommer i det fallet bara att behandla din e-postadress, inga andra uppgifter.

Vi lämnar genast ut uppgifterna om du ber om det och tar bort dig helt om du avregistrerar dig. Vill du korrigera din e-postadress så hjälper vi dig med det också. Vi använder tjänsten Paloma för vårt Nyhetsbrev som i sin tur lagrar sina uppgifter hos sin Hosting Partner Cygate i Karlstad. Vi säljer självklart aldrig eller delar med oss av dina personuppgifter. Vi för heller inte ut dem ur landet.