Vanliga frågor

Var kan jag registrera mig för att delta i tävlingen?

Du lämnar in ditt bidrag under fliken Lämna in ditt bidrag. Inlämning görs genom vår tävlingsplattform som drivs i samverkan med Venture Cup. När du har laddat upp ditt bidrag, kommer du att kunna följa tävlingens gång på vår hemsida.

När kan jag ansöka om att deltaga i tävlingen?
Du är välkommen att söka från den 21:a januari 2019 till den 10:e mars 24:00, 2019. Efter avslutad tävlingsomgång får du feedback på din idé. Se fullständig tidsplan under Tävlingen.
Ska jag skriva på svenska eller engelska när jag tävlar?
Tävlingsplattformen är konstruerad på engelska, men det är möjligt att skriva och tävla både på svenska och på engelska.
Jag vill tävla, men en del av informationen i min innovation/idé är konfidentiell. Är det ett problem?
Ditt tävlingsbidrag är skyddat och är således sekretessbelagt. Den enda delen som är öppen för allmänhet och media är de tre första fälten i tävlingsformuläret. I övrigt är ditt tävlingsbidrag enbart synligt för personer i Brinnovations nätverk som har signerat sekretessavtal.
Är alla typer av idéer välkomna?
Ja, alla typer av idéer inom tävlingens tema är välkomna att tävla i Brinnovation.
Kan jag skicka in mer än en idé?
Absolut, du kan tävla med så många idéer du vill. Det enda kravet är att din/dina idéer följer tävlingsreglerna i Brinnovation. Du registrerar varje idé som ett enskilt tävlingsbidrag i tävlingsverktyget.
Kan jag tävla både individuellt och i lag?
Ja, det går bra. Mer information finns under Lämna in ditt bidrag.
Vad kan man vinna?

Tävlingen har en total prissumma på 500 000 kr. Prisernas fördelning kan du se här.

Vem kan tävla i Brinnovation?

För att se villkoren för tävlingen, se under Regler på hemsidan. Här följer några gemensamma kriterier för Brinnovation:

Någon i teamet måste ha en koppling till Sverige; antingen genom att bo här, studera här, jobba här, eller liknande.

Du måste ha fyllt 18 år.

Anställda på Brandskyddsföreningen, Brandforsk, First To Know Scandinavia AB får inte deltaga. Forskare som deltagit i framtagande av de underliggande rapporterna om bränder i boendemiljö och medlemmar i Screeningjuryn och Huvudjuryn får inte heller tävla.

Hur hanterar Brinnovation sekretessfrågor kring tävlingen?
All sekretessbelagd information är skyddad genom att alla i Brinnovations organisation, ledning och jury är under sekretessavtal med Brinnovation som du finner här och med Venture Cup (Tävlingsplattformen) som du finner här.
Hur fungerar juryprocessen?
När Tävlingssteg 1 avslutas kommer en Screeningjury att välja ut de 20 (enligt juryn) bästa idéerna utan inbördes värdering.

Huvudjuryn avgör sedan rangordningen på dessa 20 tävlingsbidrag i två steg. Mer detaljerad information hittar du under Regler.

Vem är med i juryn?
Screeningjuryn består av ett urval experter inom arrangörernas nätverk. Huvudjuryns medlemmar finner du under fliken Jury.
Hur håller jag mig uppdaterad om tävlingen och alla aktiviteter i Brinnovation?

Det enklaste sättet för dig att hålla dig uppdaterad är via vår hemsida där du får löpande information om allt som händer i tävlingen. Du kan även följa tävlingen på Facebook och LinkedIn via Brandskyddsföreningen. Det finns även möjlighet att prenumerera på vårt digitala Nyhetsbrev (Registrera din Epost längst ner till höger på hemsidans sidfot).

Vad är Brinnovations mål?
Brinnovations vision är att bidra till ett brandsäkrare Sverige genom utvecklingen av nya idéer och lösningar. I en tävlingsprocess, kombinerad med feedback, utbildning och inspiration, stöder Brinnovation utvecklingen av affärsidéer inom området brandsäkerhet i Sverige.

Brandskyddsföreningen, som är initiativtagare till Brinnovation, vill på detta sätt även formera ett nätverk av starka partners och vänner som kan hjälpa varandra i spännande samarbeten kring brandsäkerhet.

Hur startade Brinnovation?
Brinnovation grundades år 2018 på initiativ av Brandskyddsföreningen, Brandforsk, Partners och Vänner. Vi såg behov av en process som, med utgångspunkt i forskningsbaserad kunskap kan bidra till en ökad kreativitet och innovationskraft inom brandsäkerhetsområdet. Vi vill samtidigt stödja blivande entreprenörer och byggandet av ny hållbar tillväxt inom området.

Tävlingens tema bygger på den nyligen avslutade forskningssatsningen kring bränder i boendemiljö. Se även under fliken Tävla -> Utmaningar och Inspiration. Tidpunkten sammanfaller med Brandskyddsföreningens 100-års jubileum 2019, som vi vill fira med en rejäl satsning med syftet att skapa framtidens radikala lösningar på utmaningarna inom bostadsbränder.

Vi har ett företag idag, kan vi ändå tävla i Brinnovation?
Endast privatpersoner får tävla i Brinnovation. Dock kan tävlingsbidragen använda namn och identitet från existerande företag.
Vad räknas som feedback?
Alla idéer som upprätthåller tävlingsstandard får feedback skriven av personer från Brinnovations professionella nätverk. De idéer som inte lever upp till uppsatt tävlingsstandard får feedback i form av matnyttiga tips på hur du utvecklar din idé och pitch till att nästa nivå. Dessutom får vi hjälp av vårt nätverk inom innovationssystemet på olika sätt. Se även länkar till dessa under Partners och Vänner.
När får jag feedback?
Idéer som lämnas in får feedback efter varje tävlingssteg.
Hur gör jag för att dela mitt bidrag i sociala medier?
Du finner knappar för delning längst ner på din bidragssida på Tävlingsplattformen.