Jury

Screening och Huvudjury

Tävlingsbidragen kommer att bedömas av två olika jurygrupper i de olika tävlingsstegen. Screeningjuryn, som bedömer Steg 1, består dels av medarbetare hos Brinnovations Partners och Vänner med kunskap inom tävlingsområdet och övriga relevanta kunskaper, dels av Brinnovations övriga nätverk. Deras uppgift är att välja ut de 20 tävlingsbidrag som får tävla vidare i steg 2. Huvudjuryn bedömer tävlingsbidragen i steg 2 och 3 och fördelar priserna bland de tävlande. Nedan finner du medlemmarna i nuvarande Huvudjury, fler medlemmar kommer att tillkomma. För mer information se Regler.
Björn Sundström

Björn Sundström

Juryns ordförande, Styrelseordförande i Insamlingsstiftelsen Brandforsk

Anders Bergqvist

Anders Bergqvist

Brandskyddsföreningen, Generalsekreterare

Birgitte Messerschmidt

Birgitte Messerschmidt

NFPA, Director Applied Research

Robert McNamee

Robert McNamee

Brandskyddslaget, FoU-chef

Louise Brask

Louise Brask

Strategichef, SOS Alarm Sverige AB

Bjarne Wester

Bjarne Wester

SUF Svenska Uppfinnareföreningen

Per Sundström

Per Sundström

Enhets- och forskningschef, Enheten för kunskapsutveckling, MSB

Marie Linder

Marie Linder

Förbundsordförande, Hyresgästföreningen

Jessica Wejemark

Jessica Wejemark

Koncernsäkerhetschef inom Framtiden

Mari Sparr

Mari Sparr

PhD, Forskningsansvarig teknik, Länsförsäkringar

Petra Willquist

Petra Willquist

Riskingenjör, Försäkrings AB Göta Lejon

Roger Berger

Roger Berger

Operations Director, Verisure

Daniel Friberg

Daniel Friberg

Försäljningschef, Presto

Josefin Hamilton

Josefin Hamilton

Ansvarig Skadeförebyggande / Head of Loss Prevention, If

Maria Deronius

Maria Deronius

Säkerhetschef, Stockholmshem