Så här lämnar du in ditt bidrag

OBS Datum för inlämning har passerat

Läs igenom detta innan du lämnar in

Bakgrund & Samarbete Venture Cup

Tävlingen genomförs i samråd med Venture Cup, som är en van arrangör av liknande tävlingar sedan 20 år. När du går in på tävlingssidan nedan ”Till Tävlingsformuläret” så ombeds du godkänna Terms of Agreement från Venture Cup som är ansvarig för Tävlingssidan/Tävlingsplattformen.

Registrera ditt konto på Tävlingsplattformen

När du klickar på ”Till Tävlingsformuläret” längst ner på denna sida ombeds du logga in på Tävlingsplattformen. Detta gör du med hjälp av ditt Facebook-konto eller genom att skapa ett nytt konto för Tävlingsplattformen. Efter att du fyllt i dina personliga uppgifter kommer du få ett bekräftelsemail där du aktiverar ditt konto. (OBS kolla skräpposten om du inte får något mail.) När du är inloggad kan du klicka dig vidare till Tävlingssidorna.

Deadline 1 för inlämning av ditt tävlingsbidrag är Vecka 10, söndagen den 10/3, 2019

Tävlingssidorna

Regler för ifyllnad av Tävlingssidorna

Ditt tävlingsbidrag får innehålla högst 2000 ord och 5 bilder. Då Tävlingssidorna inte innehåller ordräknare föreslår vi att du först skriver ett dokument i en ordbehandlare som räknar orden.

OBS – Uppdatering 15/4: För att ge de tävlande som tagit sig vidare till Topp 20 chansen att stärka sina bidrag är maximalt antal ord i tävlingens Steg 2 höjt till 3000 ord.

Dessutom har du möjlighet att lämna in en videopitch om maximalt 1 minut under Video (men detta är inget krav för att deltaga) Du har även möjlighet att stärka ditt bidrag med inlämnande av ytterligare dokument om maximalt 2 sidor under Document.

Språk

Tävlingsplattformen är konstruerad på engelska men du kan fylla i Tävlingssidorna på svenska eller engelska.

Sekretess

De tre första fälten: Title (Titel), Description (Beskrivning) och Image (Bild) är öppen information, som delas på hemsidan och i media. Övrig information du lämnar på Tävlingssidan är sekretessbelagd och får endast ses av de som har skrivit på NDA/Sekretessavtal med Brinnovation som du finner här och med Venture Cup (Tävlingsplattformen) som du finner här.

Har du flera idéer?

Du kan lämna in flera idéer på Tävlingsplattformen. Detta gör du helt enkelt genom att göra om processen nedan för varje bidrag.

Titel / Beskrivning / Bild

Title / Titel

Här ger du ditt bidrag en titel och gärna en förtydligande underrubrik.

Description / Beskrivning

Beskriv bidraget kortfattat. Denna beskrivning är tillgänglig för alla och ska därför inte innehålla information som du vill skydda. Du kan utveckla din beskrivning i nästa steg (Urvalskriterier) som är sekretessbelagt.

Image / Bild

Ladda upp en bild för bidraget som kommer synas som profilbild för bidragssidan och är synlig för alla. Exempelvis en bild på produkt, tjänst, logotyp, dig själv, teamet eller vad du önskar.

Fyll i de fyra rutorna med Urvalskriterier

Idea / Idéhöjd

Börja med att beskriva din idé/innovation så tydligt som möjligt.

Har tävlingsbidraget originalitet och löser de ställda utmaningarna på ett nytt och bättre sätt?

Här visar du att du förstått problemet och visar på om det finns andra lösningar på marknaden och dessutom att det finns efterfrågan/behov av ditt tävlingsbidrag.

Feasability / Genomförbarhet

Kan idén/innovationen genomföras inom rimlig tid och med rimliga resurser?

Här visar du på vilka resurser som behövs i form av tid, pengar, tester/verifiering, etc. för att realisera din idé.

Sustainability / Hållbarhet

Är idén/innovationen socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar??

Här visar du på idéns hållbarhet inom de olika områdena, d.v.s att ditt tävlingsbidrag tål högt ställda förväntningar inom hållbarhet på de olika områdena.

Idea Provider / Idégivare

Kan idégivare/innovatören ta idén/innovationen vidare så att den används och kommer till praktisk nytta ?

Här visar du på vilken/vilka som jobbar med tävlingsbidraget och hur de resurser som finns hos idégivare och dess nätverk kan skapa praktisk nytta och användning av det.

Komplettera ditt bidrag

Additional Image / Ytterligare bild

Här har du möjlighet att ladda upp fyra ytterligare illustrationer/bilder.

Video

Här har du möjlighet att lägga in en videopitch om maximalt en minut för att stärka ditt tävlingsbidrag.

Additional Document / Övrigt dokument

Här har du möjlighet att bifoga ytterligare ett dokument på maximalt 2 sidor för att stärka ditt tävlingsbidrag (exempelvis tidningsartikel, statistik, rapport etc)

Keywords / Nyckelord

Välj nyckelord som passar för ditt bidrag. Detta är för att lättare kunna kategorisera ditt bidrag. Du kan välja upp till fem nyckelord och måste ange minst ett för varje kategori – Scenario, Skyddsmetod och Plats.

Add co-creators / Lägg till medskapare

Här kan du lägga till ytterligare personer som har tillgång att redigera sidan för bidraget. Detta kräver att personen/personerna har loggat in på Tävlingsplattformen.

Select Tags

OBS Detta fält tillhör Tävlingsplattformen (som även används för andra tävlingar än Brinnovation) och du behöver därför inte ange något av valen. Hoppa helt enkelt över detta fält.

I övrigt så finner du tävlingsinformation, inspiration och utmaningar här på hemsidan.