Vi har fantastiska priser

En total prissumma på 500 000 kr som kommer att fördelas mellan de 20 bästa idéerna

Pristabell*

1:a pris – 100 000 kr
2:a pris – 70 000 kr
3:e pris – 50 000 kr

4:e pris – 45 000 kr
5:e pris – 40 000 kr
6:e pris – 35 000 kr

7:e pris – 30 000 kr
8:e pris – 25 000 kr
9:e pris – 20 000 kr

10:e pris– 15 000 kr
11-14:e pris – 10 000 kr
15-20:e pris – 5 000 kr

1:a pris – 100 000 kr
2:a pris – 70 000 kr
3:e pris – 50 000 kr

4:e pris – 45 000 kr
5:e pris – 40 000 kr
6:e pris – 35 000 kr
7:e pris – 30 000 kr
8:e pris – 25 000 kr
9:e pris – 20 000 kr
10:e pris – 15 000 kr
11-14:e pris – 10 000 kr
15-20:e pris – 5 000 kr
*Från tävlingspriset kan eventuell skatt komma att dras innan utbetalning sker till vinnaren.