Regler

Vilka kan tävla i Brinnovation?

Enskilda personer eller team. I varje team som tävlar måste minst en person som bor i Sverige ingå. Du räknas som boende i Sverige även om du är här på tillfälligt studentvisum.

Vilka kan inte tävla?

Företag och organisationer får inte delta i tävlingen. Anställda på Brandskyddsföreningen, Brandforsk och First To Know Scandinavia AB får inte delta i tävlingen. Forskare som deltagit i framtagande av de underliggande rapporterna om bränder i boendemiljö och medlemmar i Screeningjuryn eller Huvudjuryn får inte heller tävla.

Vinnarna i Brinnovation kommer
att utses på följande sätt:

STEG 1

Brinnovation öppnar måndagen den 21/1, 2019 och privatpersoner och team har 7 veckor på sig att bidraga med sina idéer.

Deadline 1 är v.10 söndagen den 10/3, 2019 kl. 24:00

En Screeningjury med relevanta kunskaper och erfarenheter granskar därefter under sekretess de inskickade bidragen utifrån tävlingens kriterier och regler och väljer ut 20 bidrag som tävlar vidare.

Besked meddelas senast fredagen den 29/3, 2019 kl.13.00 via mail samt publiceras på hemsidan.

STEG 2

Topp 20 har ytterligare 3 veckor på sig att utveckla och stärka sina bidrag utifrån den feedback man fått från Screeningjuryn.

Deadline 2 är söndagen den 21/4, 2019 kl. 24.00

Huvudjuryn tar vid och har en vecka på sig att välja ut Topp 10 och att fördela ut priserna 11-20.

Besked meddelas senast måndagen den 29/4, 2019 kl.13 via mail samt publiceras på hemsidan

OBS – Uppdatering 15/4: De tävlande som går vidare till Topp 10 får den 29/4 även reda på om de tävlar om plats 1-3 eller 4-10. Detta för att ge deltagarna chansen att planera sin resa till Stockholm där finalen hålls.

STEG 3

Topp 10 har så ytterligare lite tid på sig att putsa på bidragen och övertyga juryn som fortsätter följa och bedöma. De tävlande skall även under tiden fram till den 21/5, 2019 förbereda sin presentation/pitch och sitt material inför Brinnovations utställning i samband med konferensen BRAND 2019 22-23/5

Deadline 3 för slutlig inlämning är söndagen den 12/5, 2019 kl.24.00

Besked meddelas senast den 15/5 2019 kl 12.00 via mail vilka bidrag som tävlar om platserna 1-3 respektive 4-10. Detta sker genom att de 10 finalisterna presenterar/pitchar sina bidrag för huvudjuryn på eftermiddagen den 21/5 2019 i Stockholm varefter prisfördelningen1-3 samt 4-10 slås fast av juryn.

Pristagarna 4-10 får sina priser och juryutlåtanden den 22/5 på konferensen BRAND 2019. Pristagarna Topp 3 deltager och får sina priser fördelade på kvällen den 22/5 vid en högtidlig ceremoni i Blå Hallen -Stockholms Stadshus under Brandskyddsföreningens 100 årsjubileumsevent.

Hur du vinner / urvalskriterier

1. Idéhöjd (inom tävlingsområdet). Har idén/innovationen originalitet och löser de ställda utmaningarna på ett nytt och bättre sätt?

2. Genomförbarhet. Kan idén/innovationen genomföras inom rimlig tid och med rimliga resurser?

3. Hållbarhet. Är idén/innovationen socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar?

4. Idégivaren. Kan idégivaren/innovatören ta idén/innovationen vidare så att den används och kommer till praktisk nytta?

Hur du lämnar ditt tävlingsbidrag

Du får presentera ditt tävlingsbidrag på det sätt du själv vill. Obligatoriskt är en skriftlig beskrivning på maximalt 2000 ord och maximalt 5 bilder. Dessutom har du möjlighet att lämna in en videopresentation om max 1 minut som säljer in din idé och dess möjligheter. Du kan även ladda upp ett extra dokument som stärker ditt bidrag.

OBS – Uppdatering 15/4: För att ge de tävlande som tagit sig vidare till Topp 20 chansen att stärka sina bidrag är maximalt antal ord i tävlingens Steg 2 höjt till 3000 ord.

Se vidare under Lämna in ditt bidrag.

Språk

Tävlingsplattformen är konstruerad på engelska med det går att kommunicera ditt tävlingsbidrag på engelska eller svenska.

Äga din idé

För att tävla i Brinnovation måste du äga rätten till idén och eventuella intellektuella rättigheter som utnyttjas.

Sekretess

Ditt tävlingsbidrag är skyddat och är således sekretessbelagd. Din information kan endast ses av juryn och medarbetarna, som alla har undertecknat sekretessavtal med Brinnovation som du finner här och med Venture Cup (Tävlingsplattformen) som du finner här. Den enda delen som är öppen för publicering och spridning är den information som du lämnar i de tre första fälten av tävlingsformuläret.

Behandling av personuppgifter

För att kunna delta i tävlingen behöver du samtycka till Brandskyddsföreningen Sveriges behandling av personuppgifter. Läs mer om behandlingen här.

När du väljs som finalist

För att belönas måste minst en person från varje tävlingsbidrag som utvalts till Topp 10 deltaga vid en eventuell final i Stockholm, där resa och uppehälle betalas av Brinnovation.

Vid oklarheter i reglerna

Vid regelfrågor så har Brinnovations tävlingsledning och Huvudjury rätten att ta det slutliga beslutet om vad som gäller. Juryns beslut kan inte överklagas

Frågor kring reglerna

Maila Brinnovations kansli: support@brinnovation.se