Tävlingen

Nyckeln till framgång

Hur vinner du?

Alla idéer bedöms på kriterierna Idéhöjd, Genomförbarhet, Hållbarhet och Idégivare, mer information finner du under Regler. Så var noga med att det du laddar upp innehåller information om din idé, dig själv/ditt team och din potentiella skalbarhet för att styrka trovärdigheten i din idé. Du kan iterera och ändra din idé fram till deadline. De 20 främsta bidragen väljs av en Screeningjury. Dessa bedöms sedan av en Huvudjury som bestämmer den slutliga prisfördelningen, se mer under Jury.

Vad behöver du för att tävla?

Du behöver ha en idé/innovation och kunna kommunicera den på ett bra sätt. Du laddar upp din idé på Brinnovations tävlingssida där du beskriver idén med maximalt 2000 ord och maximalt 5 bilder/illustrationer. Dessutom kan du ladda upp en videopresentation m.m. Hur du kommunicerar din idé, ja det är helt upp till dig och dina ambitioner. Din kreativitet är gränsen!

För att få hjälp i din kreativitet så har vi samlat några sidor information om aktuella forskningsresultat kring bostadsbränder i Sverige. På denna sida har vi även bett våra Partners att dela sina tre största utmaningar på tävlingsområdet. Här finner du mycket matnyttig information och fakta för att ge dig ett bra underlag. Under fliken Vänner finner du flera organisationer som hjälper dig att utveckla din idé/innovation. De kan bidraga med coaching, nätverk,finansiering etc. Ett tips är att surfa runt på denna hemsida innan du fyller i ditt förslag för att se allt du kan få hjälp med. Har du frågor kring detta så kontakta info@brinnovation.se

Mer info finner du under Lämna in ditt bidrag.

Hur lämnar du in?

För att lämna in ditt bidrag behöver du registrera dig som användare på tävlingsplattformen, som drivs i samverkan med Venture Cup. Detta gör du snabbt med antingen ditt Facebook-konto eller din mejladress och därefter är du redo att ladda upp din idé.

Mer detaljerade instruktioner finner du under Lämna in ditt bidrag.

Hur hanteras känslig information?

Ditt tävlingsbidrag är skyddat och således sekretessbelagt. Dock finns det tre fält i början av tävlingsformuläret där du fyller i en kort information om ditt tävlingsbidrag som är öppen för spridning och publicering. Alla som ser den övriga dolda informationen har signerat sekretessavtal med Brinnovation som du finner här och med Venture Cup (Tävlingsplattformen) som du finner här och du kan därför vara lugn med att de delar av din ide som du vil skydda förblir hemliga.

Tidsplan

STEG 1

Brinnovation öppnar måndagen den 21/1, 2019 och privatpersoner och team har 7 veckor på sig att bidraga med sina idéer.

Deadline 1 är v.10 söndagen den 10/3, 2019 kl. 24:00

En Screeningjury med relevanta kunskaper och erfarenheter granskar därefter under sekretess de inskickade bidragen utifrån tävlingens kriterier och regler och väljer ut 20 bidrag som tävlar vidare.

Besked meddelas senast fredagen den 29/3, 2019 kl.13.00 via mail samt publiceras på hemsidan.

STEG 2

Topp 20 har ytterligare 3 veckor på sig att utveckla och stärka sina bidrag utifrån den feedback man fått från Screeningjuryn.

Deadline 2 är söndagen den 21/4, 2019 kl. 24.00

Huvudjuryn tar vid och har en vecka på sig att välja ut Topp 10 och att fördela ut priserna 11-20.

Besked meddelas senast måndagen den 29/4 2019 kl.13 via mail samt publiceras på hemsidan.

OBS – Uppdatering 15/4: De tävlande som går vidare till Topp 10 får den 29/4 även reda på om de tävlar om plats 1-3 eller 4-10. Detta för att ge deltagarna chansen att planera sin resa till Stockholm där finalen hålls.

STEG 3

Topp 10 har så ytterligare lite tid på sig att putsa på bidragen och övertyga juryn som fortsätter följa och bedöma. De tävlande skall även under tiden fram till den 21/5, 2019 förbereda sin presentation/pitch och sitt material inför Brinnovations utställning i samband med konferensen BRAND 2019 22-23/5

Deadline 3 för slutlig inlämning är söndagen den 12/5, 2019 kl.24.00

Besked meddelas senast den 15/5 2019 kl 12.00 via mail vilka bidrag som tävlar om platserna 1-3 respektive 4-10. De 10 finalisterna presenterar/pitchar sina bidrag för huvudjuryn på eftermiddagen den 21/5 2019 i Stockholm varefter prisfördelningen1-3 samt 4-10 slås fast av juryn.

Pristagarna 4-10 får sina priser och juryutlåtanden den 22/5 på konferensen BRAND 2019. Pristagarna Topp 3 deltager och får sina priser fördelade på kvällen den 22/5 vid en högtidlig ceremoni i Blå Hallen -Stockholms Stadshus under Brandskyddsföreningens 100 årsjubileumsevent.