Vänner

Möt våra Vänner och se hur de kan hjälpa dig med ditt bidrag

Här nedan kan du få mer information från de företag och organisationer som står bakom Brinnovation som Vänner. Flera av dem har till uppgift att hjälpa och stödja bra innovationer och idéer i Sverige. De flesta organisationer på denna sida är rikstäckande. Länkarna nedan är i huvudsak till de nationella huvudkontoren men på deras hemsida kan du finna din lokala kontakt och information om på vilket sätt de kan stötta dig i tävlingen.

Tack för stödet, alla fantastiska Vänner

/ Tävlingsledningen, Brinnovation

Almi

Erbjuder affärsutveckling och finansiering till företag som vill växa och utvecklas.

Hemsida

BIV

Oavsett om du är verksam inom det privata näringslivet, myndighetsanställd, forskare eller student är Föreningen för Brandteknisk IngenjörsVetenskap (BIV) en naturlig mötesplats som är öppen för alla med ett intresse för brandskydd.

Hemsida

Coompanion

Coompanion hjälper människor som vill förverkliga sin idé tillsammans i schysta och demokratiskt ägda företag – kooperativ. De erbjuder kostnadsfri rådgivning både innan, under och efter starten och finns över hela landet. Resultatet blir miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara företag som kan leva i hundra år. 

Hemsida

Drivhuset

Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Genom att erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ kontorsmiljö skapar de framtidens företag och fler entreprenöriella individer.

Hemsida

First To Know

Fokuserar på människor och hjälper till att hitta den dolda potentialen hos sina kunder så att de kan växa till nya nivåer, både som individer, men också som lag och organisationer. Med en princip att arbeta hållbart och miljövänligt i alla aspekter förbereder First To Know för framtiden. Ett holistiskt tillvägagångssätt hjälper till att säkerställa att ingen väsentlig del av tillväxtprocessen saknas.

Hemsida

Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen i Sverige är en av landets största folkrörelser. Föreningen har mer än en halv miljon medlemmar. Hyresgästföreningen arbetar för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad.

Hemsida

Utkiken

Är ett omvärldsbevakningsföretag som bistår de flesta svenska räddningstjänster och många brandkonsultföretag med spaningar och kunskap inom brand- och räddningsområdet.

Hemsida

RISE Research Institutes of Sweden

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Hemsida

SUF – Svenska Uppfinnareföreningen

Syftar till att främja innovationsklimatet och individens förmåga att bidra till framtida förnyelse och välståndsutveckling i samhället.

Hemsida

Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, bygger, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Vårt mål är att skapa förutsättningar för våra medlemmar att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet och nå en hållbar och fungerande studentbostadsmarknad. Det är ett givande arbete eftersom studentbostäder stärker högre utbildning.

Hemsida

Swedisol

Swedisol är en branschorganisation för god isolering där medlemmarna är företag som marknadsför och säljer mineralullsisolering i Sverige. Swedisol arbetar för hållbart byggande och god isolering som ger effektivare energianvändning, säkrare byggnader och bidrar till bättre inomhusmiljö och hälsa. Mineralullsindustrin omsätter ca 3,2 miljarder kr.

Hemsida

Villaägarna

I mer än 60 år har Villaägarna arbetat på olika sätt för att hjälpa småhusägare i sin villavardag. Vi vill skapa förutsättningar för ett tryggt boende för våra 311 000 medlemmar. Att få mer kunskap genom forskning, studier och innovation är viktigt för att hitta nya vägar och bättre begränsa bränder. Att rädda liv är det viktigaste man kan göra, men också att föra ut kunskap för att förebygga. Det vill vi vara med och stötta.

Hemsida

Winguard

WIN Guard erbjuder en plattform där behov och innovation är i fokus. Stora och små företag, räddningstjänster och kommuner träffas för att öppet dela med sig av behov och nya lösningar. Genom ömsesidig feedback och diskussion kan innovationerna matchas och anpassas till marknadens behov och därmed snabbare komma till nytta. WIN Guard är ett initiativ från MSB och Ideon Science Park. Huvudfokus är innovation och marknadsstöd inom räddningstjänst och samhällssäkerhet

Hemsida